کورمانج
و ناوی وای ژور  

بيان مسئله :

امروزه مشاهده مي كنيم كه برخي از دختران و پسران برخورد خوبي با مسئله ي بلوغ ندارند . كه يكي از پيامدهاي ان اين است كه نيم توانند با احساساتشان به خوبي كنار آيند و اين به دوستي ها و روابط نامطلوب مي انجامد كه فرجام خوبي هم ندارد.


هدف و علت انتخاب موضوع تحقيق:

1-ما با ارائه ي اين تحقيق سعي داريم كه نوجوانان با بلوغ و نحوه ي برخوردشان با اين پديده ي طبيعي كاملا آشنا سازيم .

2-طرز صحيح برخورد پدر و مادران با نوجواناني كه در سن بلوغ هستند و نحوه ي برخورد والدين با احساسات نوجوانان را بيان كنيم.


ضرورت و اهميت موضوع تحقيق :

با انجام دادن اين تحقيق سعي داريم با آشنا ساختن نوجوانان با بلوغ و احساساتي كه به مرور زمان درآنان به وجود مي آيد . تا حد امكان از رورد مشكلاتي كه با عث گمراهي نوجوانان و جذب آنان به سمت دوستي هاي نامطلوب خياباني و در نهايت فساد و تباهي انان و عواقبي از آن كه در جوامع پديدار مي شود جلوگيري كنيم.


چكيده ي تحقيق:

اين تحقيق توسط لادن رحيمي ، در رابطه با نوجواني و بلوغ در شهرستان بجنورد دبیرستان دخترانه سما انجام شده و سوالات آن عبارتند از :

1-انواع بلوغ چيست ؟

2-نشانه هاي ظاهري بلوغ چيست ؟

3-چه تغييري در احساسات نوجوان ايجاد مي شود.

4-نحوه ي برخورد نوجوان با پديده ي بلوغ .

5-نحوه برخورد والدين با نوجوان.

6-مواد مورد نياز بدن او در سن بلوغ .

7-تاثير عوامل طبيعي  بر زمان رخ دادن بلوغ و ...

اين تحقيق از نوع توصيفي و روش ان كتابخانه اي است و از 5 بخش تشكيل شده است :

1-طرح تحقيق

2-ادبيات و پيشنينه ي تحقيق

3- روش اجراي تحقيق

4-تجزيه و تحليل اطلاعات

5-نتيجه گيري و فهرست منابع مي باشد.


پيشگفتار

در اين تحقيق حركت به سمت در نظر گرفتن  افكار ، احساست ، رفتار نوجوان و نحوه ي برخورد با انان مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به امكانات ، وشرايط رفتار نوجوانان فرق مي كند.

 

 


تقديم به :

اين پروژه ي تحقيقاتي  را تقديم مي كند به معلم عزيز و گراميمان سركار خانم فاطمه چروند كه ما را در اين راه راهنمايي و ياري كردند و همچنين تقديم به پدر و مادر عزيزمان كه در جهت رسيدن به هدفمان با ما نهايت همكاري را داشته اند و ما را ياري نمودند .تقدير و تشكر :

و از خداوند بزرگ سپاس گذاريم كه ما را هدايت كرد و به ما  توفيق داد تا اين تحقيق را به پايان برسانيم بدين وسيله  از تمامي كساني كه در انجام اين پروژه تحقيقاتي ما را ياري نمودند . نهايت احترام وتشكر سپاسگذاري را داريم . خصوصا از زحمات بي دريغ دبير ارجمند سركار خانم چروند به خاطر ارائه ي طريق همكاري صميمانه اي كه در طي  مراحل  مختلف انجام كار با ما داشتند نهايت سپاس و قدرداني را داريم .


اصطلاحات و واژه هاي كليدي :

ايمني خاطر : منظور از ان فارغ التحصيل بودن فرد از مشكلات ونگراني ها و ترس ها و زندگي اي با آرامش داشتن است .

بازگشت : گاهي فرد براي فرار از مشكلات آرزوي كودكي مي كند .

 


سير اجمالي در مباني نظري :

واكنش هاي دفاعي نوجوانان در سن بلوغ مي تواند بازگشت  ، خيال بافي ، جابه جايي ، جايگزيني ، جبران نقص باشد كه همه ي ان هم براي فرار از مشكلات و نگراني ها و پوشاندن نقايصشان است .

 


بحران دوران بلوغ :

 براي نوجوان دوره ي نوجوان به عنوان مرحله ي از زندگي پديده اي نو ظهور است . هميشه نوجوان دوره اي مستقل در مراحل زندگي انسان مطرح بوده است . گرچه اغاز نوجواني به طور كامل مشخص نيست ولي عموما شروع نوجواني با پديده ي بلوغ همزمان و خاتمه ي ان شروع دوره ي نوجواني است .

 


تغذيه در سن بلوغ :

تغذيه در دوران نوجواني و بلوغ اهميت زيادي دارد زيرا نوجوانان به دليل سوخت و ساز بالاي  بدن و فعاليت زياد به انرژي بيشتري نياز دارند البته پرخوري هم باعث چاقي و كم خوري هم جلوي رشد نوجوان را مي گيرد .


سوالات تحقيق

1.تغييرات عاطفي فرد در سن نوجواني چگونه است ؟

2.واكنش هاي دفاعي فرد در سن نوجواني چگونه است ؟

3.بحران دوران بلوغ چيست و چگونه بر  آن پيروز مي شويم ؟

4.توضيح انواع اختلالات رواني و رفتاري د رنوجوانان ؟

5.رشد اجتماعي در دوره ي نوجوان چگونه صورت مي گيرد؟

6.تغذيه مفهوم بلوغ با نوجواني چيست ؟

8.ارتباط روان شناسي بلوغ با ساير حوزه هاي علمي چگونه است ؟

9.بهداشت رواني دوران بلوغ چگونه بايد باشد ؟

10.چگونگي رفتار والدين با نوجواناني كه در سن بلوغ هستند ؟

11.مشكلات رواني نوجوان در سن بلوغ؟

12.بلوغ چگونه اتفاق مي افتد ؟

13.عوامل موثر بر زمان شروع  بلوغ  چيست ؟


محدوديت ها :

 در اين تحقيق با كمي اعضا و  همكاري ديگر بچه ها مواجه بوديم .


روش جمع آوري اطلاعات:

اين پروژه از طريق مطالعه كتابها و اينترنت جمع اوري شده است .

ابزاري كه براي تهيه ي اين تحقيق استفاده شده است  ؟؟؟؟، كتابها و پايان نامه ها است .


چكيده تحقيقات انجام شده در ايران و جهان :

يا فكر نكرده باشيد در شرايط خاص احتمال اينكه ان را امتحان كنيد بسيار بالا است . در اين مورد نقش والدين هم خيلي مهم است كه در برنامه ششم در مورد ان حبت مي كنم . مصرف مواد مخدر از هر نوعي و مشروبات الكلي حداقل خطري كه دارد اين است كه قواي فكري را مختل مي كند و ممكن است فرد به كارهايي دست بزند كه بعدا پشيماني غير قابل جبراني به بار بياورد . معمولا ارتباطات جنسي كه تحت تاثير اين موارد انجام مي شود پر خطر است . در ضمن ممكن است مثلا  مست باشيد و موجب تفريح بقيه بشويد اما آيا ايم واقعا چيزي است كه  مي خواهيد ؟ كه ديگران را سرگرم كنيد ؟ فردي كه موجب سرگرمي افراد مي شود براي زمان مهماني و تفريح جذاب است اما در شرايط معمول زندگي اغلب تنها است چون ديگران نمي توانند روي تصميم گيريهايش حساب كنند .

افسردگي نوجوانان را با نشانه هاي بلوغ اشتباه نگيريد .

روان پزشكان به  پدر و مادرهاي جوان هشدار مي دهند سلامت : پزشكان دانشگاه اكسفورد به تازكي دريافته اند پسراني كه پدرانشان افسرده هستند ، دو برابر بيش از دختران داراي پدر افسرده ، دچار اختلالات رفتاري و احساسي د ردوران  پيش از مدرسه مي شوند . محققان مي گويند افسردگي مادر در زمان كودكي فرزندش ، رو ي رفتارهاي اجتماعي زمان بزرگسالي وي تاثير دارد اما در مورد پدران ، نتايج تغيير روحيه آنها به سرعت روي كودكان مشخص مي شود و رشد رواني انها را دچار اختلال مي كند . به همين جهت ، اين محققان به تمام والدين جوان توصيه مي كنند كه : در صورتي  كه براي بار اول ، صاحب فرزند مي شويد ، حتما از مشاوران خانواده جهت تثبيت روحي خود كمك بخواهيد . دكتر مهدي تهراني دوست ، روانپزشك كودكان و رئيس بيمارستان روز به  نيز ، در خصوص افسردگي كودكان و نوجوانان مي گويد <: افسردگي در سنين پايين ، علائم افسردگي در بزرگشالان را ندارد و به همين دليل است كه توجه كمتري به ان مي شود . در واقع ، شناخت اين بيماري دركودكان آسان نيست  . يك بالغ افسرده ، افسردگي و غمگيني اش را نشان مي دهد اما در يك كودك افسرده ، تظاهر افسردگي ممكن است به صورت عصبانيت ، تحريك پذيري و گاهي پرخاشگري باشد . به همين دليل ، گاهي شناسائي نمي شود و يا با علائم دوره بلوغ اشتباه گرفته مي شود . در كنار آن ، علائم ديگري از قبيل تغيير در ارتباطات اجتماعي كودك و نوجوان پيش مي ايد بدين معنا كه ، نوجوان بسشتر گوشه گير است و ارتباطش با افراد خانواده  و دوستان كم مي شود و يا اين كه دچار افت تحصيلي مي شود . تغييرات در خواب هم از جمله مشكلات كودك و نوجان افسرده است بدين معنا كه در بزرگسالان مشكل كم خوابي و در كودكان و نوجوانان مشكل پرخوابي ايجاد مي شود . كودكان افسرده به بيدار بودن رغبتي نشان نمي دهند و تا نيمه هاي روز در خواب هستند < : دكتر تهراني دوست معتقد است < : نوجوانان افسرده ، خانواده را تحمل نمي كنند و ممكن است رفتار هاي خلاف اجتماعي و خلاف شان خانواده انجام دهند . سوء مصرف مواد ، درگيريها قانوني  ، رفتارهاي مهار گسيخته جنسي ، فرار از خانه و كشيدن سيگار در سنين پايين از جمله كارهايي است كه ممكن است نوجوان افسرده انجام بدهد « او ادامه مي دهد كه < : به تازگي در كودكان 10 تا 15 سال ، مشكل اختلال خلقي دو قظطبي تشخيص داده شده است ، بدين صورت كه كودك ممكن است گاهي بيش از حد شاد و گاهي بيش از حد غمگين باشد . اين بيماري از اختلال هاي نسبتا  شايع در سن نوجواني و پيش از نوجواني است . در اين بيماري حتي ممكن است كه شادي و افسردگي مخلوط با هم باشد  و با عث شود كه تشخيص با مشكلات روبرو شود . اين بيماري در ابتدا ممكن است با افسردگي شروع  شود و بعد به صورت اختلال دو قطبي خود را نشان دهد . تحريك پذيري فرد دراختلال  دو قطبي بسيار بيشتر از حالت افسردگي ساده است و پرخاشگري هايش نيز شديد تر است . در اختلال دو قطبي ممكن است كودك در خانه بسيارغمگين و افسرده باشد اما در بيرون از خانه بسيار شاد نشان دهد . هنگامي كه پرخاشگري زياد و خلق متغير د ركودك وجود داشته باشد بايد احتمال بروز دو قطبي را در كودك بدهيم .


روش و نوع تحقيق

ظاهر مي شود كه ريشه به هنجار نداشته و اغلب به عنوا ويژگيهاي نابهنجار دوران بلوغ به شمار مي روند . برخي انحرافات و بزهكاريها و رفتار هاي نابهنجار با دوران بلوغ ارتباط دارند و همچنين شروع برخي اختلات رواني دوره بلوغ شناسائي شده است . در اين حيطه روان شناسي باليني ف روان شناسي مشاوره و علوم تربيتي  با روان شناسي بلوغ وارد عمل مي شوند . به عنوان مثال آشناي با يافته هاي روان شناسي بلوغ براي متخصصان علوم تربيتي و باليني و مشاوره از جهت تشخيص طبيعي بودن يا نابهنجار بودن رفتار ارجاع داده شده بسيار حائز اهميت است . همچنين در برنامه ريزي هاي مربوط به آموزش و تربيت، به عنوان مثال ارائه بينش صحيح به نوجوانان در جهت شناخت بلوغ وايجاد واقع بيني در انان مورد توجه فراوان مي باشد .


روش پژوهش در روانشناسي بلوغ

روش و پژوهش در اين حوزه نيز همچون ساير حوزه هاي روانشناسي با روشهاي پژوهشي صورت مي گيرد . به لحاظ ارتباط تنگاتنگ اين شاخه با علوم زيستي و اجتماعي و از روشهاي آزمايشي و غير آزمايشي (با سهم بيشتر تحقيقات غير آزمايشي ) رايج است.

سالهاست كه نوجواني دوراني دشوارتر از دوران كودكي محسوب مي شود . البته مفهوم نوجواني تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان مرحله اي كه با پيچيدگي رواني توام و قابل مطالعه علمي است قلمداد نمي شد.

قبل از هر چيز دوران تغييرات سريع جسماني ، جنسي ، رواني ، شناختي و اجتماعي است . تغييرات جسماني بلوغ ، از جمله بلوغ جنسي و جهش نموي نوجواني از طريق افزايش كاركرد هورمونهاي فعالي كه به كمك غده هيپوفيز مترشح مي شود آغاز مي شود . اين هورمونها ساير غدد مترشحه داخلي را تحريك مي كند و اين غدد هورمونهاي مربوط به رشد و جنسيت را كه شامل آندروژن ، استروژن و پروژسترون است توليد مي كند . سن شروع و دوران جهش نموي نوجواني در قد و وزن در ميان كودكان بهنجار فرق مي كند  . سن متوسط شروع اين دوران  در دختران يازده سالگي و در پسران 13 سالگي است ، ميزان رشد يك سال بعد از اين به اوج خود مي رسد . سن شروع بلوغ جنسي نيز در نوجوانان متفاوت است . درپسري كه در حد متوسط است ، بلوغ جنسي با افزايش ميزان رشد بيضه ها و كيسه بيضه و ظاهر شدن موهاي زهاري  و به دنابل ان بزرگ شدن آلت جنسي مردانه ،رشد موهاي بدن ،و صورت ، بم شدن صدا ، توليد اسپرم و اختلال شبانه و نيز مردانه تر شدن ساخت بدن آغاز مي شود . در دخترها شروع رشد پستان معمولا اولين علامت  قابل مشاهده بلوغ جنسي است  . موهاي زهاري ظاهر مي شود و رحم ،واژن ، فرج ،وكليتوريس بزرگ مي شود . شروع قاعدگي در چرخه رشد نسبتا ديرتر است . معمولا در سن 13 سالگي است و البته در افراد مختلف فرق مي كند . معمولا تاغ يك سال بعد از قاعدگي احتمال باروري وجود ندارد . تغييرات سريع جسماني دوران بلوغ باعث مي شود كه نوجوان به دشواري بتواند به يك احساس ثبات دروني دست يابد ، و زمان لازم است تا نوجوان اين تغييرات را به صورت يك احساس هويت فردي انسجام دهد . از نظر يك دختر نوجوان قاعدگي  نشانه بلوغ جنسي وزن شدن است .از آنجا كه ممكن  است واكنش هاي دختران نوجوان به قاعدگي به طور گسترده اي عموميت پيدا كند ، اين موضوع اهميت اساسي دارد كه اولين تجارب آنان با قاعدگي تا جاي ممكن مطلوب باشد . تعداد  بسيار زيادي از دختران يا ديدي منفي نسبت به قاعدگي دارند يا به آن بي اعتنا هستند . تا حدودي ممكن است اين نگرش نتيجه ناراحتي جسماني و تاثير هورمونها درخلق و خو باشد ، ولي ظاهرا  تا حدود زيادي  ناشي از نگرش هاي منفي اجتماعي است . همانطور كه شروع قاعدگي ممكن است دختران نوجوان را نگران كند ، نعوظ غير قابل كنترل و اولين انزال (احتلام شبانه) هم ممكن است بعضي از پسران نوجوان را نگران كند . پسران نوجواني كه دير بالغ مي شوند در مقايسه با آنهايي كه زودتر بالغ مي شوند يا بلوغشان به موقع و معمولي است دچار مشكلات اجتماعي و رواني بيشتري مي شوند . درميان دختران نوجوان تاثيرات رواني بلوغ زودرس و ديررس به طور قابل ملاحظه اي كمتر است ، هر چند كه آن هايي كه زودتر بالغ مي شوند تا حدود ي آرامتر ند و در مقايسه  با آنهايي كه دير بالغ مي شوند اعتماد به نفس بيشتري دارند و كمتر مضطرب اند . ارائه رشد شناختي كه شامل آغاز مرحله عمليات صوري است (مطابق با تئوري پيازه ) ، به نوجوان اين امكان را مي دهد كه انتزاعي تر فكر كند ، فرضيه ها را فرمول بندي و آزمايش كند و بتواند به جاي اينكه صرفا آنچه را وجود دارد در نظر داشته باشد  احتمال را نيز در نظر بگيرد . اين تواناييها معمولا نوجوانان  را به انتقاد از ارزشهاي والدين وارزشهاي اجتماعي سوق مي دهد . تفكر و رفتار نوجوان نيز ممكن است خود مدارانه باشد . نوجوانان در اين مرحله ممكن است چنين نتيجه گيري كنند كه ديگران هم به اندازه خود آنها به رفتار و ظاهر شان توجه مي كنند . رشد شناختي نوجوانان نيز در رشد شخصيت و شكل گيري احساس هويتي روشن ، نقش مهمي دارد .

استقلال از خانواده از تكاليف نوجوانان است . والدين قاطع واطمينان بخش كه براي خودمختاري و رفتار منضبط به يكسان ارزش قايلند براي نوجوان توضيح مي دهند كه چرا از او انتظاري دارند و يا او را از كارهايي منع مي كنند و با اين كار احساس استقلال را در او پرورش مي دهند. نوجواناني كه والدين خودكامه و مستبد دارند و صرفا به فرزندان مي گويند كه چه بايد بكنند و نيز فرزندان والدين سهل گير ، بي بندو بار ، مساوات طلب  و يا والدين بي اعتنا كه غير مسئول و بي توجه هستند به شمكلات بسياري دچار مي شوند . از انجا كه پيوند نوجوانان با والدنشان به تدريج ضعيف تر مي شود همسالان در شد رواني آنان نقش حساسي مي يابند . همسالان امكاناتي براي  يادگيري مهارتهاي اجتماعي  ، كنترل رفتار و در ميان گذاشتن مشكلات واحساسات مشابه فراهم مي كنند ، پذيرفته شدن از سوي همسالان و داشتن چند دوست نزديك در زندگي نوجوان اهميت بسياري دارد . دوستان نزديك معمولا هم سن و  هم جنس هستند و زمينه هاي خانوادگي و ارزش ها و هدفهاي مشابهي دارند ، ولي استثنا هم وجود دارد (جذابيتهاي آدم هايي كه خصوصياتي مخالف خصوصيات نوجوان دارند ). برخلاف عقيده رايج ، همسالان  ارزشهاي اساسي والدين را تقويت مي كنند و با ان مخالف نيستند ، هر چند كه ممكن است از لحاظ سليقه يا آداب و رسوم اختلافاتي داشته باشند . گروههاي همسالان نوجوان شامل جمعيت بزرتر و غير شخصي و نيز دسته كوچكتر و دوستي هاي فردي است . بسياري از عوامل در پذيرفته شدن نوجوانان از سوي همسالانشان تاثير مي گذارد و اين عوامل عبارتند از هوش ، شكل ظاهري و مهارتها ، موقعيت اجتماعي و انعطاف پذير ، خوش طينت و مشتاق باشند ، افرادي از نظر آنها محبوبند كه به ديگران ياري دهند تا احساس كنند از سوي سايرين پذيرفته شده اند . روابط ضعيف با همسالان در دوران كودكي و نوجواني پيشگويي ناسازگاريهاي عاطفي دوران بزرگسالي ، بزهكاري ، اختلالات در سازگاري جنسي وساير رفتارهاي ناسازگارانه است . نوجواناني كه مي  توانند نقش هاي اجتماعي و فردي متنوعي راايفا كنند  از لحاظ اجتماعي و عاطفي براي زندگي آتي وازدواج مهيا ترند . يكي از مسائل عمده نوجوانان شكل گيري هويت است . بر طبق نظريه اريك اريكسون ، افرادي كه احساس هويت قوي اي دارند خود را افرادي مجزا و متمايز از ديگران مي دانند كه در نيازها و انگيزه ها و رفتار آنان انسجامي وجود دارد . استنباطي را از نوجوانان دارند كه نوجوانان از خوشان دارند . شكل گيري هويت در جوامع صنعتي مدرن بسيار پيچيده است ، زيرا نوجوان دراينگونه جوامع با اوضاع و احوالي روبرو مي شود كه به سرعت در حال تغيير است و به ناچار بايد نقش هاي متنوعي را ايفا كند . مشكلاتي كه بر سر راه شكل گيري هويت وجود دارد عبارت است از هويت يابي زودرس و سردرگمي در هويت يابي يا ناتواني درايجاد هويتي با ثبات . غالبا زماني انسان به هويتي رشد يافته دست مي يابد كه دوراني پر از جستجو و عدم اطمينان را گذرانيده باشد . فرزندان مي گويند كه چه بايد بكنند ونيز فرزندان والدين سهل گير ، بي بندوبار ، مساوات طلب و يا والدين بي اعتنا كه غير مسئول و بي توجه هستند به مشكلات  بسياري دچار مي شوند . از آنجا كه  پيوند نوجوانان با والدينشان به تدريج ضعيف تر مي شود همسالان در رشد رواني آنان نقش حساسي مي يابند. همسالان امكاناتي باي يادگيري مهارتهاي اجتماعي ، كنترل رفتار و در ميان گذاشتن مشكلات و احساسات مشابه فراهم مي كنند ، پذيرفته  شدن از سوي همسالان و داشتن چند دوست نزديك در زندگي نوجوان اهمست بسياري دارد . دوستان نزديك معمولا هم سن  و هم جنس هستند و زمينه هاي خانوادگي و ارزش ها و هدف خصوياتي مخالف نوجوان دارند ).

برخلاف عقيده رايج ، همسالان ارزش هاي اساسي والدين را تقويت مي كنند وبا آن مخالف نيستند ، هر چند كه ممكن است ار لحاظ سليقه يا آداب و رسوم اختلافاتي داشته باشند . گروههاي همسالان نوجوان شامل جمعيت بزرگتر و غير شخصي ونيز دسته كوچكنر و دوستي هاي فردي  است . بسياري از عوامل در پذيرفته شدن نوجوانان از سوي  همسالانشان تاثير مي گذارد و اين عوامل عبارتند از هوش ، شكل ظاهري و مهارتها ، موقعيت اجتماعي و انعطاف پذير ، خوش طينت و مشتاق باشند ، افرادي از نظر آنها محبوبند كه به ديگران ياري دهند تا احساس كنند از سوي سايرين پذيرفته شده اند . روابط ضعيف با همسالان در دوران كودكي و نوجواني پيشگويي ناسازگاريهاي عاطفي دوران بزرگسالي ، بزهكاري ، اختلالات در سازگاري جنسي وساير رفتارهاي ناسازگارانه است . نوجواناني كه مي  توانند نقش هاي اجتماعي و فردي متنوعي راايفا كنند  از لحاظ اجتماعي و عاطفي براي زندگي آتي وازدواج مهيا ترند . يكي از مسائل عمده نوجوانان شكل گيري هويت است . بر طبق نظريه اريك اريكسون ، افرادي كه احساس هويت قوي اي دارند خود را افرادي مجزا و متمايز از ديگران مي دانند كه در نيازها و انگيزه ها و رفتار آنان انسجامي وجود دارد . استنباطي را از نوجوانان دارند كه نوجوانان از خوشان دارند . شكل گيري هويت در جوامع صنعتي مدرن بسيار پيچيده است ، زيرا نوجوان دراينگونه جوامع با اوضاع و احوالي روبرو مي شود كه به سرعت در حال تغيير است و به ناچار بايد نقش هاي متنوعي را ايفا كند . مشكلاتي كه بر سر راه شكل گيري هويت وجود دارد عبارت است از هويت يابي زودرس و سردرگمي در هويت يابي يا ناتواني درايجاد هويتي با ثبات . غالبا زماني انسان به هويتي رشد يافته دست مي يابد كه دوراني پر از جستجو و عدم اطمينان را گذرانيده باشد .  

هويت جنسي يكي از اجزاي عمده شكل گيري هويت است و افراد مختلف خصوصيات متفاوت رابخشي از هويت جنسي خود به شمار مي آورند . ممكن است زني حرفه اش را بخش عمده اي هز هويت زنانه خود بداند ، حال انكه زن ديگري بر اين گمان باشد كه مادر بودن بخش اصلي هويت زنانه او را تشكيل مي دهد . دو جنسيتي تركيبي است از خصوصياتي  كه زا لحاظ فرهنگي زنانه يا مردانه تلقي مي شود . و جوانان  دو جنسيتي عزت نفس زيادي دارند و از لحاظ پيشرفت تحصيلي ، بخصوص در زمينه هايي كه معمولا جنس مخالف به آن اشتغال دارد ، در سطح بالايي عمل مي كنند ، هويت شغلي براي بسياري از بزرگسالان و جوانا اهميتي اساسي دارد . نوجواناني كه در دوران جواني كار مي كنند  تا حدود براي اشتغال در دوران بزرگسالي آمادگي بيشتري مي يابند . به خصوص اگر شغلشان با علايق حرفه اي آتي ارتباط داشته باشد. موقعيت  اجتماعي –اقتصادي از عوامل مهمي است كه دراهداف حرفه اي نوجوانان تاثير مي گذارد . دختران نوجواني كه به حرفه اهميت زيادي مي دهند مستقل ترند . آنان ظاهرا مي دانند كه ممكن است در بازار كار با تبعيض روبرو شوند و درعين حال ممكن است بين مسئوليت خانوادگي و كارشان تضادي احساس كنند كه حل آن برايشان دشوار باشد . موضوعات اخلاقي براي بسياري از نوجوانان اهميت زيادي دارد و رشد شناختي در قضاوت اخلاقي اين امكان را به انان مي دهد كه از طريق جديدي به اين موضوعات فكر كنند .

بسياري از نوجوانان واردآن مرحله اي از تفكر اخلاقي مي شوند كه گلبرگ به ان اخلاقي عرفي مي گويد . در ضمن نوجوانان كم كم  درباره ارزشهاي اجتماعي و سياسي بزرگسالان اطراف خود ترديد مي كنند . مصرف موا د مخدر مثا الكل ، ماري جوانا ، آرامش بخش ، آمفتامين و ساير مواد غير قانوني در سالهاي اخير به شدت افزايش يافته است . هر چند كه غالب نوجواناني كه اين مواد را امتحان  كرده اند گاهگاهي از ان استفاده مي كنند ؛ ولي گروهي هم هستند كه به شدت به اين موا د معتاد شده اند . دلايل استفاده نوجوانان از مواد مخدر عبارت است از فشار گروه همسالان ، خصومت نسبت به والدين ، فرار از فشارها ، اختلالات عاطفي ، بيگانگي اجتماعي و ميل به آزمودن چيزهاي تازه بزهكاري كه عبارت است رفتار غير قانوني است ، دراواخر دهه 1970 و بعد به اوج خود رسيده است . مردها بيش از زنان كارهاي خلاف قانون مي كنند و بيشتر مرتكب جرايمي مي شوند كه با خشونت  توام است . اوضاع و احوال اجتماعي و نيز فقر و تجارب فردي نوجوان را به بزهكاري سوق مي دهد . بزهكاري به خصوص در محله هاي شهري رو به زوال  و درنواحي اي كه از انسجام محلي كمي برخوردار است بيشتر ديده مي شود . آن دسته از خصوصيات شخصيتي كه بزهكاري را متمايز مي كند عبارتند از : ، تكانشي بودن ، عدم كنترل برخورد ، بي اعتنايي و نداشتن انگيزه پيشرفت . خصوصيات بزهكاري در ده سالگي با خصوصيات ديگران در سن ده سالگي تفاوتهايي  دارد . بزهكاران  در آن زمان غير صادق ، مزاحم و غير محبوب بوده اند . والدين افراد بزهكار غالبا بسيار سهل انگارند ، كمتر بر فرزندان خود نظارت مي كنند خود نظارت مي كنند و غالبا بي اعتنا هستند يا حالت خصومت دارند.

زنداني كردن نوجوانان فايده درماني  ندارند ، در حقيقت گاهي هم امكان آموختن رفتار جمايتكاران را فراهم مي اورد . بسياري از جواناني كه دركانونهاي اصلاح هستند صرفا خلاف قانون عمل كرده اند (رفتاري كه براي بزرگسالان جرم محسوب نمي شود ) ، مانند فرار كردن ، داشتن فعاليت جنسي و يا تكرار جرم . روش هاي رفتاري ، از جمله تقويت مستقيم رفتار مقبول در زندگي گروهي با موفقيت به كار رفته است . هرچند كه غالب نوجوانان دوران طوفان وتنش را نمي گذرانند، ولي بعضي دچار مشكلات رواني مانندواكنش هاي  حاد اضطراب ، بيماريهاي  روان  تني و افسردگي مي شوند و گاهي اوقات هم دست به خودكشي مي زنند . نوجوان ممكن است به دليل وقوع  حادثه اي ناراحت كننده دست به خودكشي بزند ، ولي معمولا ريشه  درمشكلات ممتدي دارد كه نوجوان د ركنار امدن با مسائل زندگي با آن روبرو مي شود  و ياس و نوميدي او را به دنبال دارد . چنين نوجواناني غالبا خود را جدا از خانواده احساس مي كنند و هيچ كسي را دوست  خود نمي دانند . غالبا افرادي كه دست به خود كشي مي زنند قبلا تهديد مي كنند يا درباره ان حرف مي زنند به چنين تهديدهاي نبايد بي اعتنا بود . گاهي نوجوان دچار بيماري هاي مربوط به خوردن مي شود از جمله چاقي ، بي اشتهايي عصبي ، گرسنگي شديد غير طبيعي . در بيماري بي اشتهايي عصبي كه معمولا زنان به آن دچار مي شوند ، بيماري در نتيجه رژيم سخت به كم وزني شديدي دچار مي شود و غالبا زندگيش مورد تهديد قرار مي گيرد . در گرسنگي شديد غير طبيعي بيمار زيادغذا مي خورد و بعدآن را برمي گرداند تا جاق نشود . افرادي كه دچار چاقي يا بي اشتهايي عصبي هستند غالبا احساس مي كنند كه كنترل  بر زندگي خود ندارند . افرادي كه دچار بي اشتهايي  عصبي هستند معمولا از بلوغ اجتماعي و جنسي مي ترسند ، تا حدودي به اين دليل كه دركودكي از سوي والدين به شدت كنترل شده اند . انهايي كه كار درمان  نوجوانان را به عهده دارند بايد قاطع واطمينان بخش باشند نه مستبد يا سهل انگار و لازم است كه با نوجوانان تفاهم داشته باشند و به آنان احترام بگذارند .


عوامل موثر بر زمان  شروع بلوغ

اطلاعات  صادره از مراكز بالا

هيپوتالاموس

هيپوفيز

تخمدان

آندروژن

پروژسترون

استروژن

صفات ثانويه جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور هيپوتالاموس ، هيپوفيز ، تخمدان در دختران

عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ

در شروع و ادامه بلوغ ، فعاليت كلي بدن و از جمله فعاليت غدد تيروئيد و فوق كليه ، عوامل مربوط به تغذيه ، بيماريهاي مزمن ، محركات بينايي ، بزاقي ، عاطفي و ...... تاثير دارند . در سن متوسط بلوغ در دختران 8-18 سال است . معرفه عمده ، وراثت است ولي تعدادي عوامل ديگر در شروع و روند آن موثرند . وضعيت تغذيه ، سلامت كلي ، محل جغرافيايي ، در معرض نور بودن ، وضعيت رواني ،از ان جمله اند . بلوغ در دختران چاق نسبتا زودتر شروع مي شود . در دختران دچار سوء تغذيه شديد ديرتر اغاز مي گردد . سكونت در روستاها وماطق تزديك به استوا وارتفاعات كم ، بلوغ را تسريع مي كند و دختران ساكن مناطق دور از استوا و ارتفاعات ، بلوغ را دير تر تجربه مي كنند . در مجموع ، نسبت به چند دهه قبل سن بلوغ قدر ي كاهش يافته است كه تصور مي شود به دليل بهبود وضعيت تغذيه و شرايط زندگي سالم تر باشد . گاهي بلوغ در دختران خيلي چاق يا كبتلا به ديابت يا دختران ورزشكار ديرتر اتفاق مي افتد .

 

صفات ثانويه جنسي كدامند ؟

هر نوزاد دختري با صفات اوليه جنسي كه شامل رحم (زهدان يا بچه دان ) ، دو عدد لوله رحمي ، دو عدد تخمدان ، واژن ودستگاه تناسلي خارجي است ، متولد مي شود . چنانكه قبلا اشاره شد ، رشد صفات ثانويه جنسي بستگي به شروع و فعاليت محور هيپوتالاموس ، هيپوفيز ، تخمدان دارد.

علايم بلوغ جسماني دختران

—      رشد پستان

—      پيدايش موهاي تناسلي و زير بغل

—      تبديل شكل كودكي بدن به بزرگسالي

—      تبديل صداي كودكانه به زنانه

—      تغييرات و تحولات اسكلتي

—      رشد وتحول درغدد عرق و چربي

—      رشد و جهش سريع در قد و وزن

—      تغيير پراكندگي چربي در بدن

—      جوش جواني

—      تمايل به جنس مخالف

—      قاعدگي (منارك)

آخرين مشكل ، بيماريهاي رواني اين دوره مي باشد كه عبارتند از : اضطراب ، افسردگي ، اسكيزوفرني ، وسواس  ،فوبيا و هيستوري مي باشد.

بلوغ چگونه اتفاق مي افتد ؟

—      در شروع و كاركرد بلوغ ، يك برنامه ريزي مغزي مسئول مي باشد.

—      ساعت رشد و تكامل ئد رمغز ، فرايند بلوغ را هدايت  و تنظيم مي كند .

—      به عبارتي بلوغ در ا ثر رسيدگي سيستم عصبي مركزي است كه شروع مي شود.

—      تغييرات بلوغ در دختران و پسران قدري متفاوت است .

 

بلوغ دختران

در دوران بلوغ تغييرات عاطفي و رواني زيادي در نوجوان به وجود مي آيد و لازم است نوجوانان از خود مراقبت بيشتري به عمل آورند.

در اين دوران حساسيت ها  ، به خود گرفتن ها و زودرنجي ها بيشتر از ساير دوران ها در نوجوان تاثير ايجاد مي كنند در اين دوران نوجوانان براي ايمني خاطر نياز دارند كه :

1)     قابل ارزش باشند.

2)     در تصميم گيري ها شركت كنند.

 

عواطف در رفتارها :

عكس العملي هاي عاطفي يا رفتار ناشي از عواطف ، عكس العملي هايي است كه در اثر پيدايش انگيزه به وجود مي آيند مهمترين عواطف شامل شد ، دوام وتاثيرات داخلي است . عواطف تحت تاثير تربيت قرار دارند اما در طول عمر دوام دارند ، عواطف شديد مي توانند در دستگاهاي مختلف مانند : تنفس ، گردش خون ، هورمونها ، ماهيچه ها تغييرات زيادي ايجاد كنند.

 

ايمني خاطر:

منظور از ايمني خاطر ، فازغ بودن از نگراني ها و ترس هاي بي مورد و زندگي كردن  به آرامي و خوشي  است و زماني شخص داراي ايمني خاطر است كه بر نيروهايي دروني او را آزار مي دهند پيروز شود .

مثلا يك نوجوان ساعت ها وقت خود را جلو آينهسپري مي كند تا مبادا در نظر ديگران زشت جلوه نكند ، براي اغلب انسانها ايمني خاطر چيزي بيشتر از  خوراك و مسكن است

انسان موجودي است كه در اين دوران به ارزشمند بودن ، پيشرفت ، تصميم گيري ، دوست داشتن خلاقيت اهميت بيشتري مي دهد ، بنابراين نيازهاي عاطفي خود را با آثار مختلف مانند : نقاشي ، نوآور ي هنري و علمي ، تدوين آثار ادبي ، كار دستي و ....... بروز مي دهد و در نهايت دوست دارد كه خودش باشد و خود تصميم بگيرد .

 

واكنش هاي دفاعي (Defenisve Reaction) :

برخي از افرا با استفاده از روش هايي به نام واكنش هاي دفاعي با افكار مقابله مي كنند كه گاهي اين واكنش ها مفيد و گاهي مضرند واكنش دفاعي اكتسابي هستند و طبيعي محسوب مي شوند ، وافراد از ان به عنوان محافظي در برابر اضطراب و تشويق شديد براي جلوگيري از خدشه دار شدن شخصيت انساني به كار مي رود .

 

انواع  واكنش هاي دفاعي :

1)     بازگشت : گاهي افراد براي فرار از مسئوليت و يا مشكلات فرار روي خود آرزوي كودك بودن مي كند .

2)     خيال بافي : گاهي شخص به عالم رويا و خيال فرو مي رود و شكست هاي خود را با خيال و  اوهام جبران مي  كند .

3)   جابه جايي ، جايگزيني : گاهي .اقعيت ، ناخوشايندي براي نوجوان (فرد) رخ مي دهد او مي كوشد مسئوليت آن را به گردن ديگري بيندازد و براي انها مقصر پيدا كند ، دراين شرايط هدفي كه شانس بيشتري دارد جايگزين مي گردد.

4)     جبران نقص : گاهي نوجوان (فرد) با پنهان كردن واقعيت ، خود را عكس انچه هست نشان مي دهد ، مثلا بعضي اشخاص در شرايطي خود را شخص شحاع يا مودب نشان مي دهند كه اين ويژگي ها را ندارند اين نوع واكنش جبران نقص نام دارد.

 

بحران دوران بلوغ چيست و چگونه بر آن پيروز مي شويم ؟

براي نوجوان دوره نوجواني بعنوان مرحله اي از زندگي ، پديده اي نو ظهور است . هميشه نوجواني بعنوان دوره اي مستقل در مراحل زندگي انسان مطرح بوده است . گرچه آغاز نوجواني بطور كامل مشخص نيست ولي عموما شروع نوجواني با پديده يلوغ همزمان و خاتمه آن شروع دوره جواني است.

دوره اي كه شخصي  مسئوليت اعمال خود را مي پذيرد . همان گونه كه نوروز ، روز نو است و خبر از روزهاي دل انگيز  و اتفاقات جديد دارد و شكوفه هاي نوروزي با شكوه و زيبايي ظاهر مي شوند و به تدريج  رشد كرده ، تبديل به ميوه شده ، رسيده و كامل مي گردند . نوجواني وبلوغ نيز بهار زندگي است . بهاري كه اغاز تغيير و تحولات جسمي – روحي در افراد است . هر فرد فقط يك بار بهار  بلوغ را تجربه مسي مي كند .

تعريف بلوغ : فرايندبلوغ يكي از پيچيده ترين دوره هاي زندگي و در عين حال لذت بخش ترين و دل انگيزترين دوره زندگي هر فرد است . نوجوان در اين دوره  تمايلات و خواهش هاي متضادي دارد . مثلا با اين كه مي خواهد با دوستانش باشد . به تنها بودن نيز علاقمند است . دراين دوره نوجوان نه كودك به حساب مي آيد و نه هنوز به درستي بالغ گرديده است ولي در مرز بين اين دو رمحله (كودكي و بزرگسالي) قرار مي گيرد . يژويژگيها وخصوصيات رواني در سالهاي اوليه جواني.

1-مرحله احساس هويت:

در اين دوره فرد هويت فردي ، اجتماعي خود را به دست مي آورد . بحران هويت يكي از بحرانهاي خطرناك نوجئان است.

2-تغييرات شديد و ملموس جسمي ، روحي و جنسي : تغييرات ناگهاني ناشي از وضعيت جسماني ، تضاد هاي روحي و ... موجب  مگراني در فرد مي شود.

3-رشد هيجاني وعاطفي : در دختران نوجوان احساسات و عواطف متعدد و غير قابل پيش بيني وجود دارد كه گاه در تضاد   با يكديگرند و سبب نوسانات واضح خلقي مي گردد.

صفات عاطفي و هيجاني دختران نوجوان را مي توان در موارد زيرخلاصه كرد :

1-   زود رنجي

2-   نگراني ، ترس و وحشت

3-   حجب وحيا و شرم

4-   افكار رويايي ، گوشه گيري ،درون گرايي

5-   خود شيفتگي ، خودآرايي ، خودنمايي

6-   دوستي و محبت

7-   خشم ، ناسازگاري وپرخاشگري – استقلال طلبي

4-رشد اجتماعي:

دوره ي نوجواني ، دوره نوسانها ، فعاليت ها و رفتارهاي هيجان انگيز در بعد اجتماعي است . گرچه نوجوان به نظر بزرگسالان  اهميت مي دهد .  اما انديشه هاي همسالان خود را به بزرگسالان ترجيح مي دهد و سعي مي كند در ميان آنها پذيرفته شده و نقش داشته باشد.

5-رشد اخلاقي:

رشد اخلاقي با رشد اجتماعي ارتباط نزديكي دارد و براي ادامه زندگي سالم و سازنده ضروري است ، بطور معمول صفات اخلاقي مطلوب اكتسابي هستند.

انواع اختلالات رواني ورفتاري در نوجوانان:

1-رفتارهاي ناهنجار اجتماعي :

خودسري و مخالفت با والدين ، معلم و پزشك – عدم شركت در رويدادهاي خانوادگي و جدال با خواهران و برادران ، ايجاد موانع در راه تحصيل ، زندگي خانوادگي .

2-افسردگي :

گوشه گيري و در خود فرو رفتن در سنين نوجواني تا حدودي طبيعي است اما اگر ا زحد طبيعي تجاوز كند بعنوان اختلال افسردگي بايد مورد توجه قرار گيرد.

افسردگي عبارت از بروز علائم افسردگي بيش از هفته اي 3 بار و هر بار بيش از 3 ساعت در نوجوانان بصورت غم واندوه ، بي حوصلگي ، بي قراري و اشكال در تمركز مي باشد .

احساس بي علاقگي نسبت به همه چيز ، گريه كردن هاي مكرر ، لذت نبردن از زيبايي هاي زندگي و ....

با مشاوره روانپزشكي و درمانهاي مختلف غير داروئي و داروئي مي توان به انها خاتمه داد .


موضوعات مرتبط: بلوغ
[ جمعه دهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 10:54 ] [ محمدخان ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اینجانب محمد شاهین پور اهل شهرستان بجنورد
این وبلاگ را طراحی کرده و امیدوارم مطالب جالب و مفیدی به تمامی دوستان ارائه دهم
ایمیل : kurmanj3627@yahoo.com و جی‌میل : kurmanj7163@gmail.com
موضوعات وب
امکانات وب